هوشمندسازی مدارس


 • طراحی وب سایت معرفی و اطلاع رسانی مدرسه
 • پشتیبانی فنی شبکه و سیستم های کامپیوتری مدرسه
 • طراحی سیستم نرم افزاری مدیریت مدرسه شامل:
  • ثبت نام
  • مدیریت دانش آموزان و همکاران
  • مدیریت کلاس درس
  • ورود و خروج
  • بوفه
  • طرح درس
  • تکالیف
  • بانک سوالات و آزمون
  • ارزشیابی و نمرات کلاسی
  • کارنامه
  • اطلاع رسانی به والدین
  • نظرسنجی